กลับไปที่รายการ โพสต์ใหม่

ตัวอักษรแบบแรกของโลก "คูนิฟอร์ม"

พวกสุเมเรียนได้ประดิษฐ์คิดค้นอักษรคูนิฟอร์ม อารยธรรมของพวกนี้ก้าวหน้าไปมากมีหอคอยสูง ๆ มีระบบกฏหมายที่น่าทึ่ง มีวรรณกรรมและก็มีตำนานเกี่ยวกับการก่อกำเนิดของเทพ โลกและมนุษย์

หลังจากนั้นไม่นานพวกเซมิติค อัคคาเดียนก็เข้ารุกรานสุเมเรียน แต่ก็รับซึมซับวัฒนธรรมอันเหนือกว่าของสุเมเรียนเข้าไว้ อีกสองพันปีต่อมาอามอไรท์แข็งแกร่งขึ้น สยบอัคคาเดียนไว้ในอำนาจและก็รับถ่ายทอดอารยธรรมนั้นไปอีกต่อ พวกนี้สถาปนาบาบิลอนให้เป็นเมืองหลวง และอีก 500 ปีต่อมาอัซซีเรียนก็มีอำนาจเหนือดินแดนแถบนี้

ความเจริญรุ่งเรืองแห่งอารยธรรมที่บาบิลอนได้แผ่ขยายและส่งผลไปถึงคานาอัน ซึ่งต่อมากลายเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าในคริสตศาสนา

ชาวบาบิลอนนั้นก็เหมือนคนในโลกโบราณอื่น ๆที่ทุ่มเทความสำเร็จที่ตนเองสร้างให้แก่เทพ ผู้ซึ่งได้ปรากฏตัวและสั่งสอนให้บรรพบุรุษของพวกเขารู้จักการทำมาหากิน พวกเขาดำเนินไปตามครรลองแห่งเทพอย่างไม่ผิดเพี้ยน บาบิลอนนั้นก็เปรียนเสมือนศูนย์กลางแห่งพิภพ พวกเขาเชื่อในมานาหรืออำนาจอันยิ่งใหญ่ของเทพ ความเจริญทางอารยธรรมทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่เปราะบางอาจถูกทำลายได้ทุกเมื่อ การบูชาหรือให้ของตอบแทนแก่เทพนั้นก็เพื่อให้พระองค์ดูแลคนของพระองค์เสมอไป

ชาวบาบิลอนมีตำนานเก่าแก่ที่เป็นบทสวดเพื่อสรรเสริญชัยชนะของพระเจ้าเหนือภาวะยุ่งเหยิงก่อนที่พระองค์จะสร้างโลกและมนุษย์ นั่นก็คือ เอ็นนุมา เอลิช
TOP 
แบ่งปัน    

ขอบคุณครับ
TOP 
   

ไม่มีลายเซ็น

TOP

กลับไปที่รายการ